2018. március 17., szombat

Borsodi L. László: Ígéret

-részlet- 

"rád adom legszebb szavaim"
(Czegő Zoltán)

Neked adok mindent:
az utat, amely hozzám vezet,
a ház pillantását, ahogy először
Rád nézhet.
Mindent neked adok:
a nyíló kaput,
a kanyargó járdát,
az udvar virágait,
a lépcsőt, amint a házig fut,
a küszöböt,
hogy végre, végre szobámban leülhess.
Neked adom a tárgyakat, tárgyaimat,
minden játékomat,
megalvadt éveimet
ázott búzájával,
megkékült mezőivel,
elnapolt ünnepeivel;
...
Neked adom, végül neked adom
napjaimat, a szavakat:
szép szavaimat adom rád,
hogy védd magad, ha bántlak, ha bántanak,
és vigasztalódj, ha nem leszek.

Colleen McCullough: Tövismadarak

"Nekem semmi nem kell ahhoz, hogy eszembe juss.
Sem most, sem a jövőben.
Magamban hordalak, tudod jól."

Kozák Mari: Töredékek

„Ha tested fázik, lelkem Rád adom”
meleg éjszakákon faggyal álmodom
rövid kabátkádat átjárja a szél
zsebét üríted bele már több nem fér
sok haszontalan kacat és lom
arcodig elér a tegnapi néma-gond
s mert örökké fázik benned a fájdalom
holnap a „lelkem Rád adom”.

***
„Ajtómnál álltál. Nem engedtelek be."
ujjad ijedten kopogott az ablakon
árnyak futottak – hintába ültek – nevettek
te a lépcsőn álltál s kérdezted…
lehajtottam fejem míg tenyerem elérte
arcod s félig nyitott szád
nyelveden azóta egy szó rám vár
én fordultam volna – te fogtad kezem
látod elvitt hozzád képzeletem…
hideg az ágy – egyszer majd megérted
„Mikor nem látsz, felsírok érted”

Báder Judit: Nélküled

Szemem alá árkot mélyít
hiányod.
Patak. Csicsegve-zubogva.

Nem könnyű világba engedni téged!
Kávéd sem tudom, hány cukorral kéred.
Nyakkendőd bogját nem igazítom,
orromban nyakad illatával.
Reggel nem csomagolok uzsonnát
kockás papírba,
mint régi kirándulásokon.

Nincs terített asztalunk, ha este érkezel.
Kérdezhetném: Milyen napod volt, Édes?
Szemedben gyertyafény mosolyog.
Csak arc vagy.
Hang. Mi néha énekel,
mesél nélkülem életet.
Betűk.
Gyönyörű krajcárvirág koszorúba fűzve.
Nem vagy.
Csak én.
Csordultig veled.

Hajnal Éva: Haiku

nagy a távolság
az elme és a szív közt
leküzdhetetlen

belopódzott a
csönd a végtelen éjbe
együtt hallgatunk

Simek Valéria: Jelek

Álltam hullámzó meggyfaágon,
megfeszülő szeleken. Jártam
születő záporokban a földeken.
Ücsörögtem bánataim fészkén,
és szétkiabáltam igazam.
Fészeknyi örömöm volt csak,
míg szívemet a Naphoz szorítottam.
Szemedből tágas ablakok
nyíltak. Fölrémlő jelként vezetett a
nyugodni sem hagyó lelkiismeret.
Szemeddel oly távol nézhettem,
de bolond fiatal voltam, most
csupa könny vagyok.

Halmai Tamás: A csodánál nagyobb dolgok

Nem tudtam, hogy szomjazom,
míg vizeket nem hoztál.
Lakatlan távlatok hívtak,
míg le nem hunytad a szemem.
Veszélyes földre jöttél szeretni:
zsoltárok hideg betűi állítják, hogy
anya nélkül itt minden isten idegen.
Az is, amelyik egeket terít a lábad elé, vagy
a csodánál nagyobb dolgokat.

2018. március 16., péntek

Beke Sándor: Bizalom

Fontos mérföldkő az ember életében.
Valahol messze fent van a hegyen,
kígyózó utak s szakadékok felett.
Ott, ahol oly kevesen várnak,
s a ki nem mondott szó a szemben
                                             igaz -
talán az utolsó kilométerkő előtt.
Beke Sándor

Istenem!
Hozzád járulok,
hogy segítsd meg,
és sokáig éltesd,
akit szeretek!

Beke Sándor: Indulok Veled magamban

-részlet- 

A találkozásig
az egyik legszebb szó:
Indulok.

Az indul cselekvést kifejező ige,
melynek kezdeményezője
Te vagy;
az ok,
a mozgást és a találkozást
előidéző főnév.
Én vagyok.
Ezt a szót
eredményezi most az ige
és a főnév találkozása:
Indulok...

Indulok -  hozzád...
Indulok -  feléd...
Indulok -  érted...

Indulok magamban Veled,
indulok Veled magamban,
magamban Veled indulok,
magamban indulok Veled.

Elfogyasztottam a reggeli
pirított kenyeret,
s már ott vagyok, hogy
 - indulok,
elzártam a vízcsapot a konyhában, s
 - indulok,
bezártam az ajtót a lépcsőházban s
 - indulok,
de nehogy kifújja a szél a függönyt,
becsuktam az ablakot és
 - indulok,

megyek feléd,
kopog,
kopog a cipőm a járdán...

Már rég elindultam,
már rég megyek hozzád,
igaz,
nincs pár perce,
de régnek tűnik
az idő arcán -
...

Beke Sándor

Azt mondják,
akit vagy amit sokszor emlegetnek,
az eljön,
s amiről sokszor beszélnek,
az bekövetkezik.

Beke Sándor: Ne bántsd meg

Ne bántsd meg,
akinek lelkéből
sarjad a szó.

Ne bántsd meg,
akinek a szavában
benne van a lélek.

Ne bántsd meg
a közös titkokat, a reményt,
a hű Szívet.
Ne bántsd meg azt,
akinek a szeméből rád tekint
a gyermekarcú lélek.

Beke Sándor: Ezért hallgatunk

Vannak dolgok,
melyekért az ember
nem felel.

Vannak vétkek,
melyeket aki él,
csak az követ el.

Van bűn a sok között,
amit a lélek csak próbálgat,
játékból magának kitalál.

Van szó a szavak között,
amit a lélek
nagyon mélyre ás.

Vannak dolgok,
amiben csak mi vagyunk benne,
Te meg én, senki más.

Ezért hallgatunk arra a szóra,
amely magához ölel, s a vers lelke
bennünket egymásnak kitalál.

Beke Sándor: Esti fények

A világegyetem szívében
meleget árasztó kandalló mellől
gyémántköves csillagfoteléből
fölkelt Isten,
s felkapcsolta nekünk
azt a nagy,
csillagmiriád égőből sugárzó,
sokágú fénycsillárt az égen -

2018. március 13., kedd

Kiss Székely Zoltán: Ez a föld

Mindenkori tanítványaimnak

Ez a föld úgy karol át minket,
mint bölcsődal a síró csecsemőket.

Izinkje vagyok e tájnak:
élő szintézis és fanyar
rádöbbenés hajnalának
gyümölcse. Ez a legnagyobb

sorsvállaló bizonyosság:
hogy, bár mécshez szoktunk, de láng
kell ide. Én népem, hozzád
köt a fáklyavivők sora.

Ez a hitünk: hogy a búzát
s a fölötte feszülő kék
pacsirtadalt is értjük. Át-
döfnek piros rózsák. Ide

dobban vissza a kő is. Itt
a hazám s hallom a zenét:
nálunk a legzöldebb fűszál
hegyétől kezdődik az ég.

Albert-Lőrincz Márton: (nem vennék el senkitől)

csak egy picivel szeretném
nyugatabbra tolni a partjelző vonalat
délebbre az alapvonalat
keletebbre a napkeltét
és északabbra a telet
így okoskodik mindenki
aki az anyaméhből kilépett
én is
nem többel
csak annyival szeretném
nyugatabbra tolni a partjelző vonalat
délebbre az alapvonalat
keletebbre a napkeltét
és északabbra a telet
amennyit be tudok futni a nap alatt
nem vennék el senkitől
bár egy arasznyi kincset
sem lincset sem bilincset
(tüzem elég ha engem éget)
csak magamat adnám hozzá
száradó fénykötélen

Kozma László: Határok

Határokkal szabdalod át
A földet.
De szétválaszthatod-e a mohát,
Szürkéjét sziklakőnek?
Elválasztod a forrást, patakát,
Erdőt és mezőket.
De nézd, a határon hogy szalad át
Az őzet.
A lepkét nézd, hogy suhan ott
Megtalálod-e a mozdulatot
Mely összeköthet?

Cseke Gábor: Hegyi hajnal

Minden nap egy csoda. Hogy fölkel. Nem siet.
Éppen csak annyira, hogy időben
fénybe vonja a harmatos füvet.

A fényből jut nekünk is, bár még vacogtató az árnyék,
ha rajtam múlna, én minden reggel
jó messzire szállnék
oda, hol a nap le se nyugszik,
kóborolnék
a hosszú fehér éjszakában,
olyan ez mint egy végtelen ünnep
avagy egy véget nem érő gyásznap.

Egyetlen kincsem: az idő.
Mámoros éberségben mérem,
hogy sokasodnak a hajnalaim
s ülepít a koszorúér falain
sok-sok salakot az ébredéstől kótyagosodott
maradék vérem.

Nagy Irén: Tavasszal így van ez

Tavasszal így van ez: csak feltámad a szél,
s rejtőzködő árnyak sorra menekülnek.
Szellőraj is ébred: eleven, kacér,
a fenyves illatát viszi le a völgynek.

Tavasszal így van ez: míg békésen, szépen
szórja szét az új nap meleg sugarát,
patak csilingel át a zöldülő réten,
s ágak hegyén barka ringatja magát.

Tavasszal így van ez: csörög, csipog, kérdez
száz madárfióka, beleremeg a lég.
Kiáltás röppen, száll embertől emberhez,
s a földre lehajol, közelebb jön az ég.

Kádár Sára Hajnalka: Vágy

Karnyújtásnyira a horizont,
tejfehér sűrűség nyomaszt,
fejedre zúdul, súlyos az égbolt,
lüktetve kapkod benned a vér.

Hiába keresed, nyomát se látod
távoli hegynek csúcsát,
templom tornya ködbe borulva
eltűnt a sudár jegenye.

Lélek nem mozdul, kihalt a város,
félelem trónol mindeneken,
Ébredni kéne, mozdulni, szólni,
van még mifelénk okos értelem.

Bágyadt lelkeken úrrá ne legyen
más népek által megszabott hit,
Oszladozzék már a tétlenség kínja,
bújjék elő újra a fény!

Szente B. Levente: (az igaz szónak)

ha elfárad az ember
a köröttünk levő sátáni ragyogásban

amit felépítettél
enyészetté lesz minden

ha égbe nyúlnak utánad a fák
a teremtő árnyakból lett krisztus koronák

a szent élet vagy a halottaknak
kijáró tisztelet csak úgy
maradjon örök

ha kitörölhetetlen emléke lesz
békés csillaghullás alatt az igaz szónak -
a behunyt szemű csóknak

2018. március 12., hétfő

Egyed Emese: Az út

Gondolataid, mint az esti árnyék,
nem nőnek többet, elmosódnak már,
alaktalanok, mint elképzelt tájék:
nincs összefüggés, semmi sem talál,

vagy inkább nagyon is talál minden mindennel,
és te magad sem különbözöl itt
a láthatatlan kavicstól, fatörzstől;

önérzeted üvegcserepeit
nem sepri össze nyírágseprűje
hajnali fénynek, szíved derűje
egy rőzseláng-lobbanást ha megér,

de csillagtüskék koszorúznak téged,
s szavaidon átüt a könny s a vér.

Egyed Emese: Egyedül

Szeretted volna kisírni magadból
a fájdalmat, a szégyent, sok miért-et,
kifulladva, s oly messze még a parttól,
rádöbbentél, hogy még mindig nem érted,

hová tűntek a belső sugarak
és a derű a holnap homlokáról,
hová merült a halk sirálycsapat,
hogy távolodtál úgy el a világtól;

sírni akartál, s nem volt már, kinek.
Harag sem volt benned, a vérkeringés
lelassult tagjaidban, napjaidban,

kiáltottál – ki hallott volna meg?
Ő sem figyelt rád: elunta a kínt és
egyedül vagy, most már sírhatsz nyugodtan.

Egyed Emese: Érthetetlen

Ha ülsz, ha állsz, ha elringat az álom,
ha félbehagytad a szót, s nem tudod, hol,
ha nekivágtál – s eltévedsz a tájon,
ahol neked az isten se parancsol,

ha úgy érzed, hogy végre tiszta lappal
ébredtél, és nyugodtan élhetsz most már,
ha mégis fojt az éjjel, fojt a hajnal,
ha elmosolyodsz, pedig sírni tudnál:

a kedves úgyis ott van mindenedben,
nem kér, nem hív, nem követel magának,
csak érzed melegét sűrű hidegben,

csak érzed karjait, ha űz a bánat,
örömödben is érzed, érthetetlen,
hogy ivódott így beléd, meddig fájhat.

Egyed Emese: Hátha

Csak mondd magadnak, hátha elhiszed,
hogy kiheverhető, mint könnyű nátha,
hogy ami, úgy vélted, más senkinek
nem adatott meg, milliók sajátja:

érzés. Jön, múlik, fáj, de nem halálos,
jobb, ha felénél elhagyod: a szív
tovább álmodhat, s nem röhög a város,
új szenvedély majd új örömre hív,

csak mondd magadnak, csak hazudd magadnak,
csak hidd, hogy minden perc értéket adhat,
s feledhetők a lehetetlenek,

lelked már könnyű, új életet kezdhetsz,
semmi közöd szép tévedéseidhez:
mondd, mondd magadnak. Hátha elhiszed.

Egyed Emese: A rejtekút

A köd bokrai közt ösvény szalad,
bujkáló fény mutatja az utat,
száraz vízárkok sejtetik a völgyet,
halk hold-léptek suhannak el előtted –

Ahol jársz, eddig csak ábrándok jártak!
Szendergő ághoz ütődik a vállad,
sötét tavak verik vissza az arcod,
néma szavak nesztelen röptét hallod;

valahol ott, amerre vízmosás van,
s fürdik a hold szálfenyők árnyékában,
valahol ködfoszlató szélsírásban
magam is vízre hajló ággá váltam,

s megláttalak, felismertelek máris,
megláttalak behunyt szemhéjon át is:
patakmeder volt utad le a völgynek,
halk hold-léptek suhantak el előtted –

2018. március 11., vasárnap

Demeter Attila: Válság

Nem ilyen világot
álmodtam magamnak
ahol az ideák
a pénzhez tapadnak
ahol a sivárság
ünnepel a bű nben
klipek és reklámok
fogannak fejünkben
ahol az erénynek
helye sem világos
fiktív történelem
és csalóka pátosz
vesz körül, és pénzed
vérebeket hizlal
minden szép ígéret
packázik a kínnal
itt a virtuális
képzet-azonosság
szíved, lelked, agyad
szép lassan kimossák
vajúdik a nemzet
valaki segítsen
s fenn, a magas égben
könnyezik az ISTEN.


Szeicz János dr.: Didergő lélekkel

Nyomaszt a téli köd,
a fákról dér pereg
s már a hó is szállong,
a lelkem didereg
itt Magyarországon.

Ezer éve várunk
Európa küszöbén
bebocsáttatásra,
hivatkozva nyeglén
zavaros múltunkra.

Annyira szeretnénk
végre másként élni,
kutatjuk kik vagyunk,
mit kell másképp tenni?
Változni akarunk!

Ám veszteségeink
elménkbe égették
népünk dacos gőgjét,
lázadó Koppányét,
s keresztények rendjét.

De jó lenne végre
tisztes méltósággal
igaz szókat szólni,
és tiszta tudattal
szebb jövőben hinni.

Most nyomasztó a köd,
a fákról dér pereg
s már a hó is szállong,
a lelkem didereg
még Magyarországon.

József Attila: Hazám

1

Az éjjel hazafelé mentem,
éreztem, bársony nesz inog,
a szellőzködő, lágy melegben
tapsikolnak a jázminok,

nagy, álmos dzsungel volt a lelkem
s háltak az uccán. Rám csapott,
amiből eszméltem, nyelvem
származik s táplálkozni fog,

a közösség, amely e részeg
ölbecsaló anyatermészet
férfitársaként él, komor

munkahelyeken káromkodva,
vagy itt töpreng az éj nagy odva
mélyén: a nemzeti nyomor.

2

Ezernyi fajta népbetegség,
szapora csecsemőhalál,
árvaság, korai öregség,
elmebaj, egyke és sivár

bűn, öngyilkosság, lelki restség,
mely, hitetlen, csodára vár,
nem elegendő, hogy kitessék:
föl kéne szabadulni már!

S a hozzáértő dolgozó
nép gyülekezetében
hányni-vetni meg száz bajunk.

Az erőszak bűvöletében
mint bánja sor törvényhozó,
hogy mint pusztul el szép fajunk!

3

A földesúr, akinek sérvig
emeltek tönköt, gabonát,
csákányosokkal puszta tért nyit,
szétveret falut és tanyát.

S a gondra bátor, okos férfit,
ki védte menthetlen honát,
mint állatot terelni értik,
hogy válasszon bölcs honatyát.

Cicáznak a szép csendőrtollak,
mosolyognak és szavatolnak,
megírják, ki lesz a követ,

hisz „nyiltan” dönt, ki ezer éve
magával kötve mint a kéve,
sunyít vagy parancsot követ.

4

Sok urunk nem volt rest, se kába,
birtokát óvni ellenünk
s kitántorgott Amerikába
másfél millió emberünk.

Szíve szorult, rezgett a lába,
acsargó habon tovatűnt,
emlékezően és okádva,
mint aki borba fojt be bűnt.

Volt, aki úgy vélte, kolomp szól
s társa, ki tudta, ily bolondtól
pénzt eztán se lát a család.

Multunk mind össze van torlódva
s mint szorongó kivándorlókra,
ránk is úgy vár az új világ.

5

A munkásnak nem több a bére,
mint amit maga kicsikart,
levesre telik és kenyérre
s fröccsre, hogy csináljon ricsajt.

Az ország nem kérdi, mivégre
engedik meggyűlni a bajt
s mért nem a munkás védelmére
gyámolítják a gyáripart.

Szövőlány cukros ételekről
álmodik, nem tud kartelekről.
S ha szombaton kezébe nyomják

a pénzt s a büntetést levonják:
kuncog a krajcár: ennyiért
dolgoztál, nem épp semmiért.

6

Retteg a szegénytől a gazdag
s a gazdagtól fél a szegény.
Fortélyos félelem igazgat
minket s nem csalóka remény.

Nem adna jogot a parasztnak,
ki rág a paraszt kenyerén
s a summás sárgul, mint az asztag,
de követelni nem serény.

Ezer esztendő távolából,
hátán kis batyuval, kilábol
a népségből a nép fia.

Hol lehet altiszt, azt kutatja,
holott a sírt, hol nyugszik atyja,
kellene megbotoznia.

7

S mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad -
édes Hazám, fogadj szivedbe,
hadd legyek hűséges fiad!

Totyogjon, aki buksi medve
láncon - nekem ezt nem szabad!
Költő vagyok - szólj ügyészedre,
ki ne tépje a tollamat!

Adtál földmívest a tengernek,
adj emberséget az embernek.
Adj magyarságot a magyarnak,

hogy mi ne legyünk német gyarmat.
Hadd írjak szépet, jót - nekem
add meg boldogabb énekem!

Lelkes Miklós: Levél József Attilához

Neked írom, a "Szépség Koldusának".
Volt országodban koldus lett a Szépség.
Olykor eltévedt álmod volt az Isten -
de a lelkedben vágy feszült, merész ég.

Minek írom? Hazád nem volt. Neked sem.
Képzelt tájaid hitted el Hazádnak.
Reménykedik a jót akaró Költő -
míg a sínekre nem löki a bánat.

Meghaltál. Hányszor? Még ma is naponta
Meghalsz, s hányféle módon eltemetnek!
Eltemet a közöny, a meg nem értés,
s egy éles világ átad gyűlöletnek..

S van gyűlölet, mely szeretetet színlel,
S Kereszt-jelkép alatt tolvajok lopnak.
Ó, jobb nem látnod ezt a csőcseléket -
üldözőit gyönyörű Csillagodnak!

Ha Isten Szépség s értelmes Szabadság
(eszmeként), akkor itt legyőzött Isten,
S volt seregéből mennyi bukott angyal
most a Sátánnak segít a szívekben!

Egyenes test beteg földi Keresztfán...
...de átöleltek égi Messzeségek.
Legmesszebb lát, ki Keresztfáról néz Rád:
Múlt, Jelen, Vér, Valóság, széttört Élet!

Mit Hazádnak kívántál: képzelet volt,
Szépség, de Költő - Képzelet Tudósa,
Képzeleté, amely valóra válhat,
ha több csillag, több szív vezet majd jóra.

Minek írom? S Neked? Vagy csak magamnak?
Voltnak, s ami Lesz? Haldokló szívemben
Világ-Ninive piacán is ott vagy
Költő, Szépség s Eszme: kigúnyolt Isten.